ERASMUS+ Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – PRAHA

Naši študenti v Prahe v rámci projektu Erasmus+