Európsky deň jazykov

Na Strednej priemyselnej škole v Bardejove od jej založenia sa nepretržite vyučuje ruský jazyk. V súčasnosti  záujem o štúdium ruského jazyka je čoraz väčší, preto naša škola pod vedením Mgr. Anny Petričkovej – stredoškolskej učiteľky ruského jazyka – organizuje poznávacie exkurzie do Sankt – Peterburgu a Moskvy.

Nadobudnuté vedomosti o krajine, ktorej jazyk sa učia, si žiaci overujú prakticky v priamom kontakte s ruskou kultúrou, tradíciami, históriou, stravovaním a pod. Najväčším prínosom pre nich je to, že môžu si overiť svoje komunikačné schopnosti v priamom kontakte s rusky hovoriacimi ľuďmi. Všetky získané poznatky – návšteva rôznych pamätihodnosti, fotografie, stretnutie s ruskými osobnosťami, stretnutie s veľvyslancom Slovenskej republiky a pod. – odovzdávajú na rôznych besedách v škole, krajskej súťaži ARS poetika, príprave prezentácie o týchto mestách, a taktiež na ústnych maturitných skúškach.

V dňoch 07. 09. 2013 – 15. 09. 2013 žiaci SPŠ pod vedením Mgr. Petričkovej navštívili Moskvu a jej okolie (Carycino). Poznatky získané z tejto exkurzie v Moskve sme využili 26. septembra 2013Eurrópsky deň jazykov – na besede, ktorú pripravili účastníci – žiaci poznávacieho zájazdu pod vedením Mgr. Petričkovej. Tejto besedy sa zúčastnilo 69 žiakov školy.

Európsky deň jazykov sme si uctili aj školskou rozhlasovou reláciou, ktorá bola venovaná 12. výročiu vyhlásenia Európskeho dňa jazykov pod vedením Mgr. Jany Petrušovej – stredoškolskej učiteľky anglického jazyka.