Európsky deň jazykov

Rada Európy v roku 2001 vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov. Pri tej príležitosti sa na našej škole konala beseda ku dňu cudzích jazykov, ktorá sa konala 26. septembra 2012.

Prednášajúci: Mgr. Dušan Marinko

Téma besedy: Anglicko – multicultural society – Život Slovákov v Anglicku

Podtémy:

  • Anglicko ako krajina, kde žije množstvo rôznych etnických a kultúrnych skupín
  • Slováci – jedna zo skupín žijúcich v Anglicku
  • Public holidays – Ako ich vnímajú emigranti

Tento deň sa konala aj rozhlasová relácia k jedenástemu výročiu osláv Európskeho dňa jazykov, ktorú pripravila a moderovala Mgr. Jana Petrušová