Zdravá výživa a prevencia obezity

Dňa 3.10. a 5.10.2012 sa uskutočnila beseda s Mgr. Feckovou Martou z RÚVZ na tému Zdravá výživa a prevencia obezity, ktorej sa zúčastnili študenti prvého ročníka.

Obsah :

  • Výživa ako súčasť životného štýlu
  • Definícia zdravej výživy
  • Energetická a biologická hodnota stravy, odporúčané výživové dávky
  • Zistené skutočnosti v stravovaní mládeže – zameranie na zisťované nedostatky pri realizácii celoslovenských prieskumov
  • Metabolické a iné ochorenia súvisiace s nezdravou výživou a nesprávnym stravovaním (obezita, DM, KVO a pod.)
  • Odporúčania zdravej výživy a na správne stravovanie s dôrazom na podporu a rozvoj zdravia detí a mládeže (výživa a pohybová aktivita, BMI index a i.)
  • Diskusia