Expert geniality show 2013/2014

Žiaci našej školy sa v školskom roku 2013/14 zapojili do celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show.

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci zvolil na začiatku súťaže spomedzi týchto ponúknutých tém:

  • Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  • Svetobežník (fyzická a humánna geografia),
  • Bity, bajty, technológie (hardware, operačné systémy, aplikačný software, programovanie, komunikácia, multimédiá, reálie IT, moderné technológie),
  • Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
  • Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),
  • Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a gramatika),
  • Góly, body, sekundy (hostória a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava)

Tí, ktorých vidíte na tejto stránke, si zaslúžia Vaše uznanie. Dokázali totiž obstáť v tvrdej konkurencii 8528 EXPERTov z celého Slovenska.

Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim.

Zvláštne poďakovanie a blahoželanie patrí Petrovi Babejovi, žiakovi 4.C,

za krásne 5. miesto v téme Bity , bajty a technológie.

Pozrite si výsledky všetkých našich súťažiacich  v tejto súťaži.

Kategória TOP:

Meno a priezvisko Poradie
Peter Babej 18
Peter Pangrác 52
Šimon Trojanovič 66
Patrik Kostyľov 95

 

 

Kategória:  Bity, bajty, technológie

Meno a priezvisko Poradie
Peter Babej 5
Patrik Kostyľov 12
Peter Pangrác 15
Šimon Trojanovič 21
Samuel Kovaľ 42
Štefan Korba 46
Dominik Gmiterko 46
Maroš Pekár 85

Kategória:  Do you speak English?

Meno a priezvisko Poradie
Peter Babej 33
Peter Pangrác 53
Šimon Trojanovič 60

Kategória:  Spoločnosť kedysi a dnes

Meno a priezvisko Poradie
Róbert Šimco 63
Maroš Pekár 71
Štefan Korba 88
Dávid Maník 98

Kategória: Góly, body, sekundy

Meno a priezvisko Poradie
Dávid Maník 63
Samuel Hudák 93

 

 

Meno

Poradie

Peter Babej

18

Peter Pangrác

52

Šimon Trojanovič

66

Patrik Kostyľov

95