Výborný 37. ples priemyslovákov

29. januára sa sála Jasu naplnila žiakmi, absolventmi a učiteľmi SPŠ v Bardejove. Všetci sa spoločne zabávali do skorých ranných hodín. Skupina Song z Rešova vytvorila skvelú atmosféru a svojimi piesňami zapĺňala tanečný parket. Prekvapením večera bol krst CD pod názvom My sme chlapci z priemyslovky…, ktoré pokrstil Mgr. Dušan Marinko a členovia školskej kapely Rozvrh hodín (Jakub Vorostko, Igor Vaňo a Gabriel Kažimír). Spestrením bol aj program plesu a bohatá tombola. Tešíme sa o rok.
Žiacka školská rada