Tréma a zvládanie záťažových situácií

Každý človek sa postupne dostáva do situácií, ktoré subjektívne vníma ako záťaž a musí na nich reagovať. Zvládnuť situácie, ktoré sme vyhodnotili ako záťažové, nám pomáha množstvo stratégií, ale aj vybrané osobnostné charakteristiky a ľudia, ktorí sú súčasťou sociálnej siete. Výber optimálnych postupov môže výrazne ovplyvniť pocit úspešnosti zvládania jednotlivých úloh, ktoré nás každodenne vyzývajú k overeniu našich schopností. Kľúčom k správnemu sebazaobchádzaniu so stresom je poznanie, že to, čo nám pôsobí ujmu, nie je to, čo stres vyvoláva, ale naša reakcia na to. A reakciu si môžeme vybrať.

V dňoch 5.,6. a 29.novembra 2013 sa uskutočnili prednášky pre žiakov 2.A,2.C,2.D,1.C a

1.D tried. Mgr.Jana Hankovská, psychológ CPPP a P v Bardejove sa v rámci témy-Tréma a

zvládanie záťažových situácíí zamerala na tieto okruhy:

  1. Čo je stres?
  2. Prejavy stresu – telesné, emocionálne, myšlienky, správanie
  3. Eustres (aktivizujúci) vs. distres (škodlivý)
  4. Čo je zdrojom stresu pre mladých ľudí, resp. prežívajú aj oni stres?
  5. Stratégie zvládania: zdravé vs. nezdravé
  6. Konkrétne techniky prekonávania záťaže
  7. Zvládanie trémy a testovej úzkosti – konkrétne postupy

Ing.O.Beňová