Imatrikulácia prvákov 2011

Imatrikulačná prísaha priemyslovákov

Tradične každý rok v športovej hale Mier sa koná imatrikulácia pre študentov 1. ročníka Strednej priemyselnej školy v Bardejove. V tomto školskom roku sa spomínaná akcia uskutočnila pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu 16. novembra 2011, ktorej sa zúčastnila takmer stovka novoprijatých prvákov. Pozvaní boli všetci žiaci našej školy, ich rodičia, absolventi školy, žiaci zo základných škôl i široká verejnosť.

Program imatrikulácie pozostával z dvoch častí. V prvej časti boli ocenení najúspešnejší žiaci školy za mimoškolskú činnosť, druhú časť tvoril bohatý kultúrny program striedaný so súťažami, v ktorých súperili naši nováčikovia medzi jednotlivými triedami, budúcimi dopravákmi, stavbármi, elektrotechnikmi a žiakmi technického lýcea.

Mimoriadnu pozornosť venujeme vyhláseniu najúspešnejších žiakov, ktorí svoju školu reprezentovali v mimoškolských činnostiach, napr. v Stredoškolskej odbornej činnosti, športových súťažiach, za vzornú prácu v žiackej školskej rade … a umiestnili sa na popredných priečkach v krajskom či celoštátnom kole. Potlesk od svojich spolužiakov zožali: Kamil Mihálik, Ján Segiňák, Stanislav Grohoľ, Mária Rybárová, Mário Babej, Pavol Harčarik, Jozef Marcin, Andrea Germanová – Sobeková, Matúš Kolcun, Filip Vendeľ, Richard Jazudek, Pavol Hvišč, Iryna Malyus, Barbora Šoltýsová a Adela Glittová. Ocenenia menovaným žiakom odovzdali zástupcovia školy Ing. Mgr. Helena Labancová a Ing. Jozef Prexta.

Súčasťou druhej časti programu boli vtipné súťaže pod názvom Behajúce kuriatko, Sladké jazýčky, Preskoč plot, ostane z teba šrot, Dvojboj a Predsedovská – sliepka na úteku. Každá  súťaž bola vyhodnotená a najviac sa darilo triede 1. A – žiakom techniky a prevádzky dopravy.

Druhá časť programu pokračovala bohatým kultúrnym programom, v ktorom vystúpili predovšetkým naši študenti, a to hudobno – spevácka skupina Formát pod vedením Ing. Jána Barnu, ale i pozvaní tanečníci zo súkromnej tanečnej školy Kesel a Šprti.

Vyvrcholením akcie bolo zloženie imatrikulačnej prísahy prvákov potvrdením sľubu „tak prisaháme“, ktorým boli zaradení medzi riadnych študentov školy. Celé podujatie prebiehalo pod vedením koordinátorky žiackej školskej rady PaedDr. Moniky Kunstovej.

PaedDr. Monika Kunstová