Imatrikulácia prvákov

Vyše sto prvákov na Strednej priemyselnej škole v Bardejove má za sebou prvé mesiace na novej pôde. Zoznámili sa s novým prostredím, zžili sa s novými pravidlami a nastal čas, aby boli oficiálne prijatí do cechu priemyslovákov. 19. november bol pre nich dňom imatrikulácie, ktorá sa konala v Športovej hale Mier v Bardejove .

Úvod však patril starším spolužiakom. Pred publikum vystúpili tí, ktorí v minulom školskom roku  úspešne reprezentovali školu na súťažiach a šírili dobré meno školy. Ocenenie z rúk riaditeľa SPŠ Mgr. Vladimíra  Jacenka  si prevzali absolventi priemyslovky  a súčasní študenti – Matúš Hažer za tretie miesto v celoslovenskom kole súťaže v oblasti využívania grafických systémov IPM STUDENT AWARD, Boris Marčok za druhé miesto v krajskom kole a účasť  v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike, Lukáš Mokriš za tretie miesto v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike, Samuel Šveda za reprezentáciu školy v prednese poézie a prózy, vynikajúci plavec a spevák Richard Jazudek za aktívnu činnosť v školskej hudobnej skupine Formát a športovú reprezentáciu a  Andrea Virgalová a Jana Šellongová za aktívnu prácu v Žiackej rade a v Rade školy pri SPŠ v Bardejove. Bola to zároveň príležitosť vyjadriť poďakovanie aj učiteľom, ktorí týchto žiakov pripravovali, Ing. P. Simkovi, Ing. P. Tkáčovi, PaedDr. M. Kunstovej a Ing. J. Barnovi. Za dlhoročnú pedagogickú činnosť boli ocenení pedagógovia Mgr. Anna Guľová, Mgr. Konštantín Ondrušek, Mgr. Anna Petričková, Bc. Peter Rezák a  Mgr. Veronika Vertaľová.

Po tejto ceremónii už palubovku haly obsadili prváci a začalo zápolenie medzi ich  triedami. Žiacka rada im pripravila zábavné disciplíny, a tak družstvá prváckych tried pretekali v rýchlom jedení banánov, vyskúšali si orientáciu v priestore so zaviazanými očami, kuchárske zručnosti a schopnosť získať čo najviac pravých topánok od spolužiakov.  Víťazom  sa stala 1. A trieda, ale odmenu dostala každá trieda. Po slávnostnej prísahe vernosti škole a obtrhaní prváckych uší si  prváci užívali „sladké prijatie.“

Priestor medzi jednotlivými disciplínami vyplnila hudba, tanec, spev a šport. Bardejov Dance Studio pod vedením Jaroslava Hažlinského očarilo  choreografiou tanga. Spoločenské tance vystriedala hip-hopová formácia Šprti na čele s Milanom Lackom. Nechýbal folklór, súbor Lazanka sa predstavil šarišskými piesňami a priemyslováci videli výkon svojho spolužiaka speváka a akordeonistu Jakuba Helmanovského z 2.B triedy. Po prvýkrát sa predstavila naša prváčka Martina Cingeľová, päťnásobná majsterka Slovenska a vicemajsterka Európy v kickboxe, ktorá účinkovala v skupine kickboxu vedenej Vladimírom Dudinským. Program ukončila  naša známa hudobná skupina Formát pesničkami v podaní Ing. Jána Barnu.

Veríme, že pre našich prvákov  to bol deň plný zážitkov a prajeme im ďalšie príjemné chvíle na škole a veľa úspechov v štúdiu.