Obchodovanie s ľuďmi

Téma prednášky: Obchodovanie s ľuďmi

Prednášateľka: Mgr. Slávka Benková-Rybárová

Čas konania: 11. 11. 2013 a 21. 11. 2013

Ciele:

 • Objasnenie pojmu „obchodovanie s ľuďmi“ a jeho definícia
 • Trestný zákon a Ústava SR vo vzťahu k problému
 • História a súčasnosť obchodovania s ľuďmi v SR
 • Mechanizmus obchodovania – nábor, transfer, posúdenie, zneužívanie…  vyslobodenie (ak je možné)
 • Hlavné príčiny obchodovania s ľuďmi
 • Účely obchodovania
 • Preventívne informácie:
 • príprava na cestu do zahraničia
 • práca v zahraničí
 • pobyt v zahraničí
 • Pomoc konzulátov
 • Organizácie zaoberajúce sa obchodovaním s ľuďmi

Ing. Ľudmila Skoncová, koordinátorka prevencie