KREATÍVNA INFORMATIKA

1. ročník súťaže na SPŠ v Bardejove

TVORBA   PLAGÁTOV S TÉMOU:

1. téma:  NAŠA ŠKOLA OČAMI ŽIAKOV

2. téma: NESTRAŤ SA V LABYRINTE DROG

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

KATEGÓRIA JUNIOR:   1. ročník a 2. ročník

KATEGÓRIA SENIOR:   3. ročník a 4. ročník

PODMIENKY SÚŤAŽE:

Vytvoriť plagát s danou tematikou pomocou IT technológií.

Plagát zaslať na informatika.spsbj@gmail.com do konca novembra 2014. V maile je potrebné uviesť meno, priezvisko, triedu.

Pripomienky riešiť s RNDr. Poliakovou a Ing. Skoncovou.

VÍŤAZI BUDÚ OCENENÍ VECNÝMI CENAMI !!!