MEDIÁLNO – MARKETINGOVÝ PROJEKT

Stredoškolská Študentská únia Slovenska (SŠUS) pripravila v dňoch 4. až 6. novembra 2016 projekt pod názvom „Predajme sa“, ktorý sa uskutočnil v Škole v prírode Klačno, okres Prievidza. Bol určený činorodým študentom stredných škôl, ktorí sa radi zapájajú do mimoškolských aktivít. Cieľom školenia bolo absolvovať workshopy z oblasti marketingu i médií a zvládnuť tak propagáciu študentských aktivít medzi svojimi rovesníkmi i vo vzťahu k verejnosti. Z radov priemyslovákov nás zastupovali predsedníčka ŽŠR Klaudia Vantová a aktívna žiačka Martina Pavelová, študentky odboru staviteľstvo. Víkendové podujatie ukončili spoločnou halloween party. Veľa sa naučili, ale aj nasmiali, keďže tam boli zastúpené stredné školy z celého Slovenska.