Medzigeneračné vzťahy

Prednášateľ: Mgr. Slávka Benková-Rybárová

Čas konania, trieda: 12. 11. 2013, 3. C

Ciele:
– História vzťahov medzi generáciami
– Súčasnosť a vzťahy medzi rodičmi a deťmi
– Faktory ovplyvňujúce kvalitu vzťahov
– Príčiny narúšajúce vzťahy rodič – dieťa
– Odporúčania, ako vzťahy zlepšiť (komunikácia, akceptácia, tolerancia)
– Pozitíva generácie rodičov a mladej generácie
– Budúcnosť a medzigeneračné vzťahy

Mgr. Kravcová Mária