Si mladý, neumieraj zbytočne

Stredná priemyselná škola v Bardejove v dopravno-preventívnom projekte

Si mladý, neumieraj zbytočne

 Stredná priemyselná škola v Bardejove pripravila v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Bardejove dopravno-preventívny projekt, poukazujúci na najčastejšie príčiny nehôd, pri ktorých úplne zbytočne vyhasínajú ľudské životy. Na vážnych dopravných nehodách sa až 50% podieľajú mladí ľudia do 25 rokov.

Do projektu sa aktívne zapojil Hasičský záchranný zbor a Záchranná zdravotná služba v Bardejove. Videofilmy k projektu vyrobila Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., a na spolupráci sa podieľalo aj Hornošarišské osvetové stredisko.

Projekt bol cielene predstavený v období, keď si viac ako inokedy spomíname na tých, ktorí už medzi nami nie sú, pričom niektorí prišli o to najcennejšie práve pri dopravných nehodách. Cieľovou skupinou projektu „Si mladý, neumieraj zbytočne“ boli vyššie ročníky základných škôl, žiaci stredných škôl, budúci vodiči, a bol predstavený 7. novembra 2013 v Športovej hale Mier v Bardejove.

V úvode prítomní videli videoprojekciu policajných záberov z najzávažnejších nehôd mladých vodičov z posledných rokov. Po príhovore preventistky Krajského riaditeľstva PZ v Prešove adresovaného mladým účastníkom cestnej premávky sa striedali  vopred nafilmované scény z udalostí pred nehodou so scénami hranými priamo v hale. Bola zinscenovaná nehoda – mladý vodič pod vplyvom alkoholu viezol zabávajúcich sa kamarátov, nezvládol riadenie, spôsobil haváriu s tragickými následkami. Študenti SPŠ boli hlavnými aktérmi všetkých hraných i nafilmovaných scénok a svoje roly zahrali naozaj  presvedčivo.

Prítomní v hale mali možnosť prostredníctvom videoprojekcie vidieť, ako v skutočnosti vyzerá vysielanie záchranných zložiek a hliadok policajného zboru na miesto takej závažnej udalosti. Pred očami divákov bojovali všetky záchranné zložky s časom o život mladých ľudí, ktorí pri nehode utrpeli vážne zranenia. Členovia Hasičského a záchranného zboru vyslobodzovali z vraku havarovaného vozidla vodiča a jeho spolujazdcov. Záchranná zdravotná služba poskytovala odbornú pomoc zraneným osobám, vrátane okamžitého transportu najťažšie zraneného. Policajti okresného dopravného inšpektorátu zabezpečovali miesto dopravnej nehody a jej dokumentovanie. Cieľom simulácie tejto dopravnej nehody bolo poukázať na následky hazardného konania mladého vodiča spojeného s požitím alkoholu pred jazdou.

Druhá nehoda poukázala na nedbalosť nemotorových účastníkov cestnej premávky, ktorí v čase zníženej viditeľnosti nepoužili reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev. Chodkyňu a cyklistu zrazil mladý vodič.

V závere projektu bolo poukázané na následky týchto udalostí, predovšetkým na stratu života, poškodenie zdravia účastníkov a na trestnoprávnu zodpovednosť vinníka. Jednou z najdojímavejších scén bola výpoveď pozostalej po obeti havárie, ktorá bola odprezentovaná v úvode programu. Jej slová zaslzili nejedny oči v publiku.

Keď len časť prítomných si vzala k srdcu posolstvo projektu a zodpovednejšie pristúpi k svojmu životu i životu iných na cestách, mal tento projekt zmysel.