Komunikácia a komunikačné stratégie

Komunikácia, ako najvyšší stupeň dorozumievania je psychickou potrebou, umožňuje výmenu

Informácií, ale aj pocitov, emócií a postojov.

K tejto téme sa uskutočnila prednáška spojená s diskusiou v dňoch 11.a 12.novembra 2013 pre žiakov 2.A a 2.B triedy.

Prednášala PhDr. K. Stašáková k tomuto obsahu:
– Druhy komunikácie
– Neverbálna komunikácia
– Čo pri komunikácii vnímať
– Úžitok z aktívneho počúvania
– 10 falošných predstáv o komunikácii

Ing.O.Beňová