MEDZIGENERAČNÉ VZŤAHY

Dňa 21. októbra 2014 sa uskutočnila beseda so žiakmi 4. A triedy na tému „Medzigeneračné vzťahy“ pod vedením Mgr. Slávky Benkovej-Rybárovej z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

Prednáška bola zamerané na problematiku vzťahov medzi generáciami, ktorá je jedným z významných faktorov dynamiky spoločenského vývoja.  Generácia je skupina ľudí rovnakého veku, ktorí prežili rovnaké historické obdobie. To čo zažijeme, v čom vyrastáme, z toho sa odvíjajú naše postoje a názory.    

Cieľ prednášky bol zameraný na:

  •   vzťahy medzi rodičmi a dospievajúcimi mladými ľuďmi
  • životné perspektívy rodičov a detí a ich vplyv na kvalitu vzájomných vzťahov
  • klíma rodinného prostredia 
  • najčastejšie konflikty v rodinnom prostredí 
  • sociálne pozície v rodine
  • komunikácia ako dôležitý faktor kvality vzťahov

V rámci prednášky mali študenti možnosť formou aktivít otestovať jeden z dôležitých faktorov komunikácie, a to aktívne počúvanie, ďalší dotazník bol zameraný na rozdelenie sociálnych pozícií v rodine a ich vplyv na kvalitu vzťahov a fungovanie rodiny.

Mgr. Mária Kravcová