Obchodovanie s ľuďmi

Dňa 24. októbra 2014 sa uskutočnila beseda so žiakmi 3. C triedy na tému „Obchodovanie s ľuďmi “ pod vedením Mgr. Slávky Benkovej-Rybárovej z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove.

Témou besedy bolo obchodovanie s ľuďmi. Na prvý pohľad by sa zdalo, že je to téma vhodná skôr na filmové spracovanie. Žiaľ, každodenná prax a skúsenosť kriminalistov, psychológov i obetí poukazuje na aktuálnosť tejto témy i v bežnom živote.

Beseda bola zameraná na:

  • príčiny obchodovanie
  • fenomén obchodovania ako vážneho globálneho problému
  • mechanizmus obchodovania a jeho princípy, proces obchodovania 
  • globálny spoločenský, ekonomický a politický systém ako faktor podnecujúci obchodovanie s ľuďmi
  • trestnoprávne dôsledky obchodovania s ľuďmi 
  • štatistické ukazovatele o obchodovaní s ľuďmi
  • preventívne informácie a eliminácií rizík, ako sa nestať obeťou
  • medzinárodné organizácie poskytujúce pomoc obetiam obchodovania

Cieľom besedy nebolo podať žiakom len  štatistické údaje o stratených osobách, o raste počtu prípadov obchodovania s ľuďmi a s ním súvisiaceho zneužívania a vykorisťovania, ale dať praktické rady, ako sa bezpečne a obozretne správať v neznámom prostredí, ako rozpoznať pochybné ponuky práce v cudzine a ako a kam sa efektívne obrátiť so žiadosťou o pomoc.

Mgr. Mária Kravcová