Olympiáda v cudzom jazyku

Ako každoročne, aj tentokrát prebehla začiatkom decembra na našej škole Olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku. Jazykovo najzdatnejší študenti bojovali v kategórii 2D o prvé tri miesta v dvoch častiach súťaže.

V písomnej časti absolvovali test z gramatiky, čítania a počúvania s porozumením a slovnej zásoby. Ústna časť preverila ich schopnosti „sypať cudziu reč z rukáva“ pri opise obrázkov a tvorbe dialógov.

Hoci u niektorých súťažiacich bolo badať zdravú trému aj miernu dávku nervozity, zvládli všetky úlohy.

V anglickom jazyku bolo poradie súťažiacich následovné :

  1. Labanc Tomáš zo 4.A triedy
  2. Chrenko Lukáš zo 4.C
  3. Šimco Róbert zo 4.D

V nemeckom jazyku sa o prvé 3 miesta podelili :

  1. Korba Štefan zo 4.D triedy
  2. Kosár Patrik z  3.C
  3. Michalko Viktor z  3.C

Víťazi  T. Labanc a Š. Korba postupujú do obvodného kola súťaže. Obom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia.