Oznam školskej jedálne

Od školského roka 2023/2024 prechádzame v stravovaní na systém EduPage. Pre objednávanie stravy využívajte aplikáciu EduPage alebo web https://spsbj.edupage.org. Návod ako si objednať stravu nájdete na adrese https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=e2064

Číslo účtu a VS pre platby ostávajú nezmenené.

Jedáleň varí od 4.9., stravu je potrebné objednať najneskôr 1 pracovný deň vopred.