Posolstvo červenej stužky na SPŠ

Na základe výzvy o zapojení sa do šiesteho ročníka celoslovenskej kampane boja s AIDS, ktoré organizovalo Gymnázium Sv. Františka v Žiline sa aj naša škola pripojila k tejto výzve. Žiaci neváhali a spolu s garantmi za Zdravú školu, Červený kríž, Boja proti drogám a VMR uskutočnili niekoľko hodnotných aktivít, ktoré ocenil aj organizátor.

Ako vďaku za tieto aktivity zaslali našej škole 2. diel filmu Anjeli. Aktivity našej školy si môžete prezrieť v tomto dokumente.

Mgr. Mária Kravcová