SPŠ – VÍŤAZ LIGY STREDOŠKOLÁKOV V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY

Dátum konania: 17.12.2013 (3. súťažné kolo)

Miesto konania: telocvičňa CVČ Bardejov

Družstvo SPŠ:

  • Prokop Jaroslav
  • Grocký Kristián
  • Jazudek Richard
  • Pavel Patrik
  • Leško Peter
  • Hnatko Patrik
  • Cingeľová Martina
  • Strončeková Veronika
  • Kolcunová Natália
  • Vedúca družstva: PaedDr. Monika Kunstová

Celkové poradie (výsledky po troch kolách):

Jednotlivci – chlapci (max. 900):

Prokop – 1. miesto (797)

Hnatko – 2. miesto (751)

Jazudek – 3. miesto (735)

Družstvá – chlapci (max. 2 700):

SPŠ A (Prokop, Grocký, Hnatko) – 1. miesto (2270)

SPŠ B (Jazudek, Pavel, Leško) – 2. miesto (2073)

Jednotlivci – dievčatá (max. 900):

Kolcunová – 3. miesto (707)

Družstvá – dievčatá (max. 2 700):

SPŠ (Kolcunová, Cingeľová, Strončeková) – 3. miesto (1837)

 

Súťažili družstvá aj jednotlivci v troch súťažných kolách.

PaedDr. Monika Kunstová

 

 

Dátum konania: 17.12.2013 (3. súťažné kolo)

Miesto konania: telocvičňa CVČ Bardejov

Družstvo SPŠ:

v  Prokop Jaroslav

v  Grocký Kristián

v  Jazudek Richard

v  Pavel Patrik

v  Leško Peter

v  Hnatko Patrik

v  Cingeľová Martina

v  Strončeková Veronika

v  Kolcunová Natália

Vedúca družstva: PaedDr. Monika Kunstová

 

Celkové poradie (výsledky po troch kolách):

Jednotlivci – chlapci (max. 900):

Prokop – 1. miesto (797)

Hnatko – 2. miesto (751)

Jazudek – 3. miesto (735)

Družstvá – chlapci (max. 2 700):

SPŠ A (Prokop, Grocký, Hnatko) – 1. miesto (2270)

SPŠ B (Jazudek, Pavel, Leško) – 2. miesto (2073)

 

Jednotlivci – dievčatá (max. 900):

Kolcunová – 3. miesto (707)

Družstvá – dievčatá (max. 2 700):

SPŠ (Kolcunová, Cingeľová, Strončeková) – 3. miesto (1837)

 

Súťažili družstvá aj jednotlivci v troch súťažných kolách.

 

                                                                           PaedDr. Monika Kunstová