Štrajk

Rada OZ PŠaV  na Slovensku  vychádzajúc z práva na štrajk zaručeného článkom 27 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky vyhlasuje celozväzový neobmedzený štrajk, ktorý sa  začne 26. novembra 2012 o 06. 00 hodine.

Týmto Vám oznamujeme, že zamestnanci Strednej priemyselnej školy v Bardejove vstupujú do celozväzového štrajku. Z tohto dôvodu bude škola, školský internát a školská jedáleň ZATVORENÁ.

Aktuálne informácie budú zverejnené na www.spsbj.edu.sk