Deň pre bezpečnejší internet

Tohto roku sa na našej škole zorganizoval Deň pre bezpečnejší internet, konal sa 9. februára 2016.
Študenti sa zapojili pri príležitosti Dňa bezpečného internetu do nasledujúcich aktivít:

1.ročník pripravil reláciu do školského rozhlasu. Svoj názor a postoj k danej problematike mohli žiaci 1. ročníka graficky vyjadriť pri tvorbe plagátov pomocou IKT. Z tematicky najvýstižnejších plagátov žiaci vyhotovili nástenné noviny, ktoré sú umiestnené pri školskom bufete.

2.ročník realizoval anketu, na tému „Pre bezpečný internet v mobile“, ktorú spracoval vo forme videa. V ankete otázkami zisťovali dôslednosť užívateľov smartfónov s využívaním Internetu v mobile. Zároveň vysvetlili opodstatnenosť zásad bezpečného používania internetu v smartfóne.

4. ročník vytváral vlastné videá s tematikou bezpečnosti na internete. Študenti si vytvárali vlastné príbehy, prezentovali tam vlastné názory, hrali roly, strihali videá a výsledné videá prezentovali vo vestibule školy.
Vytvorené videá, plagáty boli prístupné žiakom vo vestibule školy.