Svetový deň výživy

Deň 16. október nás vyzýva k zdravému stravovaniu. Tento deň sme si pripomenuli aj na našej škole „jablkom pre zdravie“. Výživa, významný faktor životného štýlu, ovplyvňuje naše zdravie. Nášmu zdraviu prospieva zníženie energetického príjmu, príjmu tukov, najmä živočíšnych, sacharidov a soli v strave. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na našom zdravotnom stave. Je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. » Čítať viac

Zdravá výživa a boj proti obezite

Prednášky na tému „ Zdravá výživa a boj proti obezite“ sa konali v dňoch 4. a 6. 11.2015 pre žiakov 1. ročníka. Prednášala Mgr. Marta Fecková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Zdravé stravovanie poskytuje telu dostatok energie k vykonávaniu každodenných aktivít a nemalo by viesť k výkyvom telesnej hmotnosti.

V zdravej strave je vyvážené zastúpenie troch hlavných zložiek – sacharidov, tukov a bielkovín, pričom viac ako polovicu energetického príjmu by mali tvoriť sacharidy, menej ako jednu tretinu tuky a okolo 15 percent bielkoviny.

Zdravá výživa ako súčasť zdravého životného štýlu je dôležitým faktorom prevencie ochorení.

Ing. O. Beňová » Čítať viac