Svetový deň výživy

Deň 16. október nás vyzýva k zdravému stravovaniu. Tento deň sme si pripomenuli aj na našej škole „jablkom pre zdravie“. Výživa, významný faktor životného štýlu, ovplyvňuje naše zdravie. Nášmu zdraviu prospieva zníženie energetického príjmu, príjmu tukov, najmä živočíšnych, sacharidov a soli v strave. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na našom zdravotnom stave. Je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. Čitať ďalej

Zdravá výživa a boj proti obezite

Prednášky na tému „ Zdravá výživa a boj proti obezite“ sa konali v dňoch 4. a 6. 11.2015 pre žiakov 1. ročníka. Prednášala Mgr. Marta Fecková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Zdravé stravovanie poskytuje telu dostatok energie k vykonávaniu každodenných aktivít a nemalo by viesť k výkyvom telesnej hmotnosti.

V zdravej strave je vyvážené zastúpenie troch hlavných zložiek – sacharidov, tukov a bielkovín, pričom viac ako polovicu energetického príjmu by mali tvoriť sacharidy, menej ako jednu tretinu tuky a okolo 15 percent bielkoviny.

Zdravá výživa ako súčasť zdravého životného štýlu je dôležitým faktorom prevencie ochorení.

Ing. O. Beňová Čitať ďalej

Svetový deň výživy

Svetový deň výživy si pripomíname každý rok aj na našej škole. Zvlášť v tento deň si máme

uvedomiť aká dôležitá je zdravá výživa pre život každého človeka.

Vo vestibule školy boli každému ponúknuté jablká, ktoré významne prispievajú zdraviu a vy-

sokým obsahom vitamínov a minerálov pomáhajú posilňovať organizmus. Čitať ďalej