Úspechy našich jazykárov v obvodných kolách olympiád

Naučiť sa cudzí jazyk je väčšinou beh na dlhú trať.  S radosťou môžeme povedať, že pre niektorých žiakov našej školy cudzie jazyky nie sú vôbec „cudzie“, naopak, majú k nim blízky vzťah, dokonca sú v nich úspešní.

Víťazi školského kola Olympiády v nemeckom a anglickom jazyku reprezentovali našu školu v obvodných kolách v kategórii 2D, ktoré sa uskutočnili na pôde  Gymnázia L. Stöckela v Bardejove v dňoch 16. a 17. januára 2019.

V náročnej súťaži si naši chlapci vybojovali pekné umiestnenia:

Kamil Baran – 1. miesto v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku a zároveň postup do krajského kola ONJ,

Anton Fecko – 3. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Chlapcom srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a Kamilovi držíme palce na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

 

Mgr. Martina Chovancová