Videokonferenčný prenos z prednášky na tému „Počítačové siete“ aj na našej škole

Aj na našej škole synchronizujeme slovenské výskumné a vzdelávacie aktivity.

Dňa  10. októbra 2013 sa vybraní žiaci z technického lýcea so záujmom o informatiku  zúčastnili videokonferencie z prednášky na na tému „Počítačové siete“. Prednášajúcim bol Maroš Filip z firmy T-Systems v Košíciach.

Prednáška obsahovala :

–          prehľad o DC LAN / DCNO teamoch v T-Systems Slovakia

–          prehľad  sieťových technológií, s ktorými sa stretávame v praxi

–          obsah  CCNA 1-4

–          Q&A (otázky a odpovede).

Táto aktivita sa realizuje vďaka podpore Ministerstva školstva, garantom je  Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach  a realizátorom Virtuálna kolaborácia – neformálne združenie zamestnancov VŠ a SAV.

Organizátori na našej škole:

RNDr. Oľga Poliaková
Mgr. Dana Janečková