Výsledky súťaže ZBIERAJ A VYHRAJ

Dňom 24.4.2015 bola ukončená súťaž spoločnosti MILK AGRO s názvom Zbieraj a vyhraj. SPŠ Bardejov sa v kategórii A4 (nad 350 žiakov) umiestnila na 37. mieste s celkovou hmotnosťou 2017 g a 5,78 g na žiaka. Najviac viečok Sabi nazbierala trieda 2.C: 1253,5 g. Za prvé miesto bude tejto triede udelený deň organizovaného voľna.

Poradové číslo

Trieda

Dosiahnutá hmotnosť viečok v g

1

1.A

249

2

1.B

36,5

3

1.D

96

4

2.A

3

5

2.B

90

6

2.C

1253,5

7

3.C

43

8

Jedáleň

246

Celková hmotnosť: 2017 g, priemer na žiaka 5,38 g.