Zapojte kreativitu a vyhrajte skladací Motorola Razr

MobilFest

Je medzinárodný festival videofilmov natočených výhradne mobilným telefónom. Funguje od roku 2014 a je určený deťom, mládeži a dospelým. Od roku 2023 navyše pribudla aj kategória fotografia.
Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie. Základné hodnoty súťaže sú autentickosť, ľudskosť, hravosť. Cieľom je vyhľadávať autentických tvorcov a zároveň vytvárať priestor na rozvoj tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne.

Viac informácii na adrese https://datacomp.sk/mobilfest-2023-motorola-razr_a809.html