ZENIT v elektronike – školské kolo

V stredu 18. novembra 2015 sme na našej škole zrealizovali školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvoril riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko a predseda hodnotiacej komisie Ing. Jozef Prexta. Členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Peter Tkáč a Mgr. Stanislav Vojtko.

V kategórii A žiakov 3. a  4. ročníka stredných škôl si sily zmerali Michal Kralovič zo IV.A triedy a Šimon Struhala zo IV.D triedy. Zadania na školské kolo pripravuje realizátor školského kola. Hodnotenie a bodovanie je jednotné na celom Slovensku.

Prvá časť súťaže bola teoretická. Tvoril ju test, ktorý trval 60 minút a obsahoval 30 otázok na vypracovanie. Každá správne vypracovaná otázka sa hodnotila 1 bodom. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov.

V praktickej časti súťažiaci dostali sadu elektronických súčiastok a doštičku cuprextitu na výrobu plošného spoja. Ich úlohou bolo pomocou počítača v časovom limite podľa zadanej schémy digitálnych hodín navrhnúť plošný spoj, vyrobiť ho, navŕtať otvory a naspájkovať súčiastky. Digitálne hodiny bolo potrebné aj oživiť, čiže uviesť do činnosti. Hodnotil sa návrh plošného spoja, kvalita spájkovania, funkčnosť výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov. Celkový počet bodov s testom bol teda 120. Výrobky oboch súťažiacich boli plne funkčné.

Prvé miesto obhájil Šimon Struhala s celkovým ziskom 101 bodov a na 2. mieste s 98 bodmi sa umiestnil Michal Kralovič. Diplomy a výrobky z praktickej časti súťažiacim odovzdal  riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko a predseda hodnotiacej komisie Ing. Jozef Prexta.

Víťazi školského kola postupujú do krajského kola súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa koná vo štvrtok 3. decembra na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove.

Ing. Peter Tkáč