Župná kalokagatia 2014

Celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou

   súťaže žiakov stredných škôl

„Župná kalokagatia 2014“

pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja

 

Miesto konania: Turany

Dátum konania: 9. – 10. október 2014 

Župná kalokagatia: športovo – vedomostná súťaž žiakov stredných škôl

Disciplíny:

Beh 3km v teréne, kontrolné stanovištia v intervaloch 500 m:

 

1. streľba zo vzduchovky

otázky: Protipožiarna ochrana, Civilná ochrana

2. topografia – čítanie mapy, určovanie azimutu

otázky : BOZP, Prevencia drogových závislostí

3. zdravotná príprava – praktické ukážky

otázky: História a geografia, Ekonomika

4. rúčkovanie/prehup lanom

otázky: Šport, Štát a právo

5. hod granátom na cieľ: každý účastník 2 hody na terč 2×4 m na vzdialenosť 15 m

otázky: Trestnoprávna zodpovednosť, Doprava

6. PIO:

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany PIO, Evakuačná batožina

7. nebodovaná disciplína: praktická skúška resuscitácie

 

Družstvo SPŠ:

1. Patrik Pavel

2. Peter Leško

3. Tomáš Brehuv

4. Viktória Čontová

5. Miroslava Gregová

Vedúca družstva: PaedDr. Monika Kunstová