Večer plný zábavy a tanca

Študenti, učitelia a hostia Strednej priemyselnej školy v Bardejove

sa zabávali na Plese priemyslovákov

Večer plný zábavy a tanca

Plesová sezóna je v plnom prúde, a tak 31. január 2013 bol dňom tradičného už 34. plesu priemyslovákov. Konal sa v priestoroch firmy OBUV – ŠPECIÁL a do tanca už po niekoľko rokov vyhrávala skupina Midit, ktorej členom je aj náš absolvent Andrej Buvalič. » Čítať viac

Jozef Roman – víťaz obvodového kola Olympiády v nemeckom jazyku

23. január bol veľkým dňom pre študentov stredných škôl z Bardejova, Starej Ľubovne, Stropkova a Svidníka. Pre tých, ktorých koníčkom je nemecký jazyk. Stretli sa na obvodovom kole Olympiády v nemeckom jazyku, kde preukázali svoje vedomosti v gramatickom teste, kreativitu a rozsah slovnej zásoby pri popisovaní obrazového materiálu a v dialógu s členmi skúšobných komisií na vylosované konverzačné témy. » Čítať viac

Posolstvo červenej stužky na SPŠ

Na základe výzvy o zapojení sa do šiesteho ročníka celoslovenskej kampane boja s AIDS, ktoré organizovalo Gymnázium Sv. Františka v Žiline sa aj naša škola pripojila k tejto výzve. Žiaci neváhali a spolu s garantmi za Zdravú školu, Červený kríž, Boja proti drogám a VMR uskutočnili niekoľko hodnotných aktivít, ktoré ocenil aj organizátor.

Ako vďaku za tieto aktivity zaslali našej škole 2. diel filmu Anjeli. Aktivity našej školy si môžete prezrieť v tomto dokumente.

Mgr. Mária Kravcová

Ďalší úspech elektrotechnikov z priemyslovky

V krajskom kole súťaže Zenit v elektronike študenti SPŠ sa umiestnili na 2. a 3. mieste

Ďalší úspech elektrotechnikov z priemyslovky

4. decembra 2012 sa na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Každoročne ju vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Súťaží sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvoria žiaci SOŠ s praxou a gymnázií. V kategórii B sú žiaci SOŠ s odborným výcvikom. V tomto roku v oboch kategóriách súťažilo po deväť žiakov z piatich škôl Prešovského samosprávneho kraja. » Čítať viac

Štrajk

Rada OZ PŠaV  na Slovensku  vychádzajúc z práva na štrajk zaručeného článkom 27 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd a článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky vyhlasuje celozväzový neobmedzený štrajk, ktorý sa  začne 26. novembra 2012 o 06. 00 hodine.

Týmto Vám oznamujeme, že zamestnanci Strednej priemyselnej školy v Bardejove vstupujú do celozväzového štrajku. Z tohto dôvodu bude škola, školský internát a školská jedáleň ZATVORENÁ.

Aktuálne informácie budú zverejnené na www.spsbj.edu.sk

Duša plná ľudí

Dňa 22.11.2012 sa žiaci Strednej priemyselnej školy v Bardejove zúčastnili umeleckého programu Podduklianského umeleckého ľudového súboru Puľs pod názvom Duša plná ľudí. Učinkujúci predviedli emotívne, vysoko profesionálne hudobnotanečné divadlo, ktoré žiaci ocenili dlhotrvajúcim potleskom. » Čítať viac

1 45 46 47 48 49 53