Dejepisná exkurzia Krakov – Osvienčim – Vielička

Naša exkurzia do susednej krajiny, do Poľska, sa začala odchodom z Bardejova v skorých ranných hodinách. Prvou zastávkou bola židovská štvrť Kazimierz, kde sme si prezreli starú synagógu. V nej sme mohli vidieť rôzne obrazy znázorňujúce dávne židovské zvyky, obrady a predmety, ktoré boli pri týchto obradoch používané. V okolitých reštauráciách sme mali možnosť ochutnať pravé židovské špeciality. » Čítať viac

Svetový deň vody 2013

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.) sa na našej škole dňa 18.3.2013 uskutočnila beseda na tému: VODA. Pozvanie na besedu prijala Ing. Helena Hrozeková, pracovníčka Regionálneho ústavu zdravotníctva so sídlom v Bardejove. Vrámci hodín ekológie a environmentálneho vzdelávania sa tejto besedy zúčastnili žiaci 1.A, 1.B a 1.C. » Čítať viac

Valentín 2013

14. február 2013 sme sa na našej škole rozhodli prežiť netradičným spôsobom. Dievčatá 3. C, 2. B a 2. A triedy, menovite Jana Šellongová, Natália Kolcunová, Veronika Ondková a Martina Nováková  si na tento deň pripravovali prekvapenie v podobe červených srdiečok, nástenky a rozdávania sladkostí. Ráno čakali svojich spolužiakov pri zapálených sviečkach a príjemnej hudby, ktorá rozozvučala priestory našej školy. O prežitom dni pripájame fotografie. » Čítať viac

Myslím ekonomicky

„Myslím ekonomický“ je alternatívny vzdelávací projekt. Primárnym cieľom je podpora samostatného a tvorivého myslenia študentov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa. Učiteľ je facilitátorom, ktorý prostredníctvo riadenia diskusie uľahčuje študentom učenie sa. » Čítať viac

Finančná gramotnosť

Už po druhý krát navštívil našu školu Mgr. Martin Menšík z nadácie F.A. Hayeka z Bratislavy,  aby svojou dynamickou a odbornou prednáškou obohatil ekonomické vedomosti žiakov štvrtého ročníka a na reálnych príkladoch vysvetlil určité situácie, s ktorými sa žiaci môžu v reálnom živote stretnúť, čo posilnilo vzdelanostnú úroveň žiakov v tejto oblasti.

Mgr. Katarína Fottová » Čítať viac

Zenit – Boris Marčok reprezentoval PSK

Študent SPŠ opäť v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike

Boris Marčok reprezentoval PSK

Po roku sa opäť konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike. Tentokrát to bolo na Strednej odbornej škole v Senici v dňoch 7. až 9. februára 2013. Súťaž pravidelne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizačne a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. » Čítať viac

1 44 45 46 47 48 53