Myslím ekonomicky

„Myslím ekonomický“ je alternatívny vzdelávací projekt. Primárnym cieľom je podpora samostatného a tvorivého myslenia študentov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena tradičnej role učiteľa. Učiteľ je facilitátorom, ktorý prostredníctvo riadenia diskusie uľahčuje študentom učenie sa. » Čítať viac

Finančná gramotnosť

Už po druhý krát navštívil našu školu Mgr. Martin Menšík z nadácie F.A. Hayeka z Bratislavy,  aby svojou dynamickou a odbornou prednáškou obohatil ekonomické vedomosti žiakov štvrtého ročníka a na reálnych príkladoch vysvetlil určité situácie, s ktorými sa žiaci môžu v reálnom živote stretnúť, čo posilnilo vzdelanostnú úroveň žiakov v tejto oblasti.

Mgr. Katarína Fottová » Čítať viac

Zenit – Boris Marčok reprezentoval PSK

Študent SPŠ opäť v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike

Boris Marčok reprezentoval PSK

Po roku sa opäť konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike. Tentokrát to bolo na Strednej odbornej škole v Senici v dňoch 7. až 9. februára 2013. Súťaž pravidelne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizačne a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. » Čítať viac

Večer plný zábavy a tanca

Študenti, učitelia a hostia Strednej priemyselnej školy v Bardejove

sa zabávali na Plese priemyslovákov

Večer plný zábavy a tanca

Plesová sezóna je v plnom prúde, a tak 31. január 2013 bol dňom tradičného už 34. plesu priemyslovákov. Konal sa v priestoroch firmy OBUV – ŠPECIÁL a do tanca už po niekoľko rokov vyhrávala skupina Midit, ktorej členom je aj náš absolvent Andrej Buvalič. » Čítať viac

Jozef Roman – víťaz obvodového kola Olympiády v nemeckom jazyku

23. január bol veľkým dňom pre študentov stredných škôl z Bardejova, Starej Ľubovne, Stropkova a Svidníka. Pre tých, ktorých koníčkom je nemecký jazyk. Stretli sa na obvodovom kole Olympiády v nemeckom jazyku, kde preukázali svoje vedomosti v gramatickom teste, kreativitu a rozsah slovnej zásoby pri popisovaní obrazového materiálu a v dialógu s členmi skúšobných komisií na vylosované konverzačné témy. » Čítať viac

Posolstvo červenej stužky na SPŠ

Na základe výzvy o zapojení sa do šiesteho ročníka celoslovenskej kampane boja s AIDS, ktoré organizovalo Gymnázium Sv. Františka v Žiline sa aj naša škola pripojila k tejto výzve. Žiaci neváhali a spolu s garantmi za Zdravú školu, Červený kríž, Boja proti drogám a VMR uskutočnili niekoľko hodnotných aktivít, ktoré ocenil aj organizátor.

Ako vďaku za tieto aktivity zaslali našej škole 2. diel filmu Anjeli. Aktivity našej školy si môžete prezrieť v tomto dokumente.

Mgr. Mária Kravcová

Ďalší úspech elektrotechnikov z priemyslovky

V krajskom kole súťaže Zenit v elektronike študenti SPŠ sa umiestnili na 2. a 3. mieste

Ďalší úspech elektrotechnikov z priemyslovky

4. decembra 2012 sa na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Každoročne ju vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Súťaží sa v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvoria žiaci SOŠ s praxou a gymnázií. V kategórii B sú žiaci SOŠ s odborným výcvikom. V tomto roku v oboch kategóriách súťažilo po deväť žiakov z piatich škôl Prešovského samosprávneho kraja. » Čítať viac

1 43 44 45 46 47 51