Prístupy do EduPage

V prípade potreby zaslania prístupových údajov do Edupage kontaktujte:

– triedneho učiteľa/triednu učiteľku,

– správcu siete na adrese administrator@spsbj.sk (ten zašle údaje len v prípade, že sa žiadosť zašle z emailu, ktorý je v školskom systéme, inak prepošle žiadosť TU).

Pripomíname tiež, že pedagógovia majú zriadené pracovné emailové adresy v tvare priezvisko@spsbj.sk. Zoznam je dostupný na adrese https://www.spsbj.sk/skola/zamestnanci/pedagogicky-zbor