Žiaci stavebného odboru na Dni otvorených dverí na Stavebnej fakulte TUKE

Dňa 26. februára sa žiaci 3. a 4. ročníka stavebného odboru zúčastnili Dňa otvorených dverí na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Úvodné slová predniesol dekan       doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., ktorý študentov stredných škôl privítal a informoval ich o možnostiach štúdia v jednotlivých študijných odboroch. Údaje podrobnejšie doplnila prodekanka pre vzdelávanie doc. Ing. Daniela Kaposztásová, PhD. Slovami Každý z vás má v sebe potenciál robiť veľké veci oslovil stredoškolákov študent Matúš Harčár, študentská osobnosť Slovenska v kategórii Stavebníctvo a architektúra. Porozprával im o svojom pôsobení na fakulte a svojich úspechoch v rôznych súťažiach.

Potom sa žiaci rozdelili do menších skupín. Sprevádzali ich poslucháči univerzity, ktorí vysvetľovali na rôznych stanovištiach pripravené materiály, modely a neúnavne odpovedali na zvedavé otázky. Študenti tiež využili možnosť zúčastniť sa vysokoškolského vyučovania na hodinách statiky, ateliéru projektovania a 3D modelovania s ukážkou 3D tlačiarne. Prednášajúca na hodine hydromechaniky zapojila stredoškolákov do výučby rôznymi otázkami o tlaku vo vode.

Žiakov zaujala aj návšteva stavebného laboratória s ukážkami statických skúšok stavebných materiálov a novodobých technológií.

Domov si odniesli propagačné materiály a kontakty, ktoré im pomôžu správne sa rozhodnúť, kam po maturite.