Voda je život

V piatok 11.10.2013 sme spolu s triedou 1.D zamierili do Centra voľného času v Bardejove. Našim cieľom bola výstava s názvom ,,Voda je život.“  Výstava je súčasťou projektu ,,Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode.“

Ing. Alžbeta Hovancová
Koordinátor environmentálnej výchovy

Medzigeneračné vzťahy

Prednášateľ: Mgr. Slávka Benková-Rybárová

Čas konania, trieda: 10. 10. 2013, 2. C

Stručný prehľad prednášky

Ciele:

– História vzťahov medzi generáciami

– Súčasnosť a vzťahy medzi rodičmi a deťmi

– Faktory ovplyvňujúce kvalitu vzťahov

– Príčiny narúšajúce vzťahy rodič – dieťa

– Odporúčania, ako vzťahy zlepšiť (komunikácia, akceptácia, tolerancia)

– Pozitíva generácie rodičov a mladej generácie

– Budúcnosť a medzigeneračné vzťahy

Mgr. Kravcová Mária Čitať ďalej

Priateľstvá a vzťahy

Téma prednášky: Priateľstvá a vzťahy

Prednášateľ: Mgr. Slávka Benková-Rybárová

Čas konania, trieda: 7. 10. 2013, 2. D

Stručný prehľad prednášky

Ciele:

– vzťahy a priateľstvo – prirodzená potreba človeka

– vývoj vzťahov a ich kvalita v súvislosti so životným obdobím

– prvé vzťahy a priateľstvá

– zamilovanosť a láska

– výber životného partnera

– vhodný/nevhodný partner

– patológia vo vzťahoch

– optimálny vývoj vzťahov

Mgr. Kravcová Mária Čitať ďalej

Priemyslovka opäť bodovala na celoštátnej úrovni

IPM STUDENT AWARD 2013

XII. ročník súťaže odborných vedomostí a zručností v oblasti využívania grafických systémov vo vyučovacom procese stredných škôl sa uskutočnil 3. – 4. októbra 2013 vo Vyhniach. Do celoslovenského kola súťaže IPM Student Award 2013 postúpilo 10 prác zo stredných škôl. Súťažiaci predviedli svoje práce a porota hodnotila ich originalitu, náročnosť, zložitosť, technické prevedenie a praktické využitie. Čitať ďalej

OBVODNÉ KOLO V CEZPOĽNOM BEHU SŠ

 

Stredná priemyselná škola v Bardejove sa dňa 2. októbra 2013 zúčastnila obvodného kola v cezpoľnom behu študentov stredných škôl, ktoré sa uskutočnilo na sídlisku Vinbarg. Súťažili jednotlivci, ale aj 3 – členné družstvá chlapcov aj dievčat. Chlapci si zmerali svoje sily v behu na 4 km a dievčatá v behu na 2 km. Čitať ďalej

Chráňme si srdce

Začal sa mesiac o srdcových témach – MOST

Aktivity celonárodnej vzdelávacej kampane MOST realizuje Slovenská nadácia srdca už 6 rokov a v roku 2013 sa uskutoční už jej 7. ročník. Aj v tomto roku budú vrcholiť aktivity Dňom srdca – 29. september ‐ určeným Svetovou federáciou srdca. Vzhľadom na to, že tohtoročný Deň srdca pripadá na nedeľu, bude Deň srdca na Slovensku a jednotlivé meracie miesta zriadené v rámci celého Slovenska už v piatok, 27. septembra. Čitať ďalej