SPŠT Bardejov

Svetový deň výživy

Tento významný deň sme si pripomenuli dňa 16.októbra 2013, a to tradične jablkom ako symbolu zdravia. Zdravá strava značne ovplyvňuje naše zdravie, kvalitu a dĺžku nášho života. Obezita je jedným z najrizikovejších faktorov ohrozujúcich zdravie,čomu sa dá predchádzať úpravou nezdravých stravovacích návykov a zmenou spôsobu života spolu s pohybovou aktivitou. Zdravá výživa je predpokladom zdravého

Čitať ďalej

Župná kalogakatia 2013

Celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou súťaže žiakov stredných škôl „Župná kalogakatia 2013“ pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Miesto konania: Turany Dátum konania: 10. – 11. október 2013

Čitať ďalej

Voda je život

V piatok 11.10.2013 sme spolu s triedou 1.D zamierili do Centra voľného času v Bardejove. Našim cieľom bola výstava s názvom ,,Voda je život.“  Výstava je súčasťou projektu ,,Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode.“ Ing. Alžbeta Hovancová Koordinátor environmentálnej výchovy

Čitať ďalej

Medzigeneračné vzťahy

Prednášateľ: Mgr. Slávka Benková-Rybárová Čas konania, trieda: 10. 10. 2013, 2. C Stručný prehľad prednášky Ciele: – História vzťahov medzi generáciami – Súčasnosť a vzťahy medzi rodičmi a deťmi – Faktory ovplyvňujúce kvalitu vzťahov – Príčiny narúšajúce vzťahy rodič – dieťa – Odporúčania, ako vzťahy zlepšiť (komunikácia, akceptácia, tolerancia) –

Čitať ďalej

Priateľstvá a vzťahy

Téma prednášky: Priateľstvá a vzťahy Prednášateľ: Mgr. Slávka Benková-Rybárová Čas konania, trieda: 7. 10. 2013, 2. D Stručný prehľad prednášky Ciele: – vzťahy a priateľstvo – prirodzená potreba človeka – vývoj vzťahov a ich kvalita v súvislosti so životným obdobím – prvé vzťahy a priateľstvá – zamilovanosť a láska –

Čitať ďalej