Svetový deň výživy

Tento významný deň sme si pripomenuli dňa 16.októbra 2013, a to tradične jablkom ako symbolu zdravia.

Zdravá strava značne ovplyvňuje naše zdravie, kvalitu a dĺžku nášho života. Obezita je jedným z najrizikovejších faktorov ohrozujúcich zdravie,čomu sa dá predchádzať úpravou nezdravých stravovacích návykov a zmenou spôsobu života spolu s pohybovou aktivitou.

Zdravá výživa je predpokladom zdravého vývoja človeka a prevencie ochorení, zvlášť u mladých ľudí. » Čítať viac

Voda je život

V piatok 11.10.2013 sme spolu s triedou 1.D zamierili do Centra voľného času v Bardejove. Našim cieľom bola výstava s názvom ,,Voda je život.“  Výstava je súčasťou projektu ,,Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode.“

Ing. Alžbeta Hovancová
Koordinátor environmentálnej výchovy

Medzigeneračné vzťahy

Prednášateľ: Mgr. Slávka Benková-Rybárová

Čas konania, trieda: 10. 10. 2013, 2. C

Stručný prehľad prednášky

Ciele:

– História vzťahov medzi generáciami

– Súčasnosť a vzťahy medzi rodičmi a deťmi

– Faktory ovplyvňujúce kvalitu vzťahov

– Príčiny narúšajúce vzťahy rodič – dieťa

– Odporúčania, ako vzťahy zlepšiť (komunikácia, akceptácia, tolerancia)

– Pozitíva generácie rodičov a mladej generácie

– Budúcnosť a medzigeneračné vzťahy

Mgr. Kravcová Mária » Čítať viac

Priateľstvá a vzťahy

Téma prednášky: Priateľstvá a vzťahy

Prednášateľ: Mgr. Slávka Benková-Rybárová

Čas konania, trieda: 7. 10. 2013, 2. D

Stručný prehľad prednášky

Ciele:

– vzťahy a priateľstvo – prirodzená potreba človeka

– vývoj vzťahov a ich kvalita v súvislosti so životným obdobím

– prvé vzťahy a priateľstvá

– zamilovanosť a láska

– výber životného partnera

– vhodný/nevhodný partner

– patológia vo vzťahoch

– optimálny vývoj vzťahov

Mgr. Kravcová Mária » Čítať viac

1 2 3