Keď štúdium baví

Nadaní študenti  stredných škôl majú možnosť uplatniť sa v stredoškolskej odbornej činnosti. Každoročne sa do súťaže SOČ zapájajú aj študenti Strednej priemyselnej školy v Bardejove.

     Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a IPM SOLUTIONS sú vyhlasovateľmi súťaže IPM STUDENT AWARD pre užívateľov systému Pro/ENGINEER a WINCHIL. Študenti odboru technika a prevádzka dopravy pod odborným vedením Ing. Petra Simka dosahujú v tejto súťaži už roky výborné výsledky. V ostatnom čase získali tri prvé a dve tretie miesta na celoslovenskej úrovni.

     Začiatkom októbra sa uskutočnil XIII. ročník stretnutia užívateľov systému Pro/ENGINEER a WINCHIL, v rámci ktorého prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže IPM STUDENT AWARD 2011 a Kamil Mihálik, študent 4. ročníka odboru technika a prevádzka dopravy SPŠ Bardejov získal 3. miesto s prácou  RC – auto so spaľovacím benzínovým motorom. Práca sa mu započítava do maturitných skúšok, je uznaná namiesto praktickej časti maturitnej skúšky.

     Študenti majú čoraz väčší záujem o grafické programy a modelovanie v 3D  je pre nich skôr zábavou ako prácou.

OKRESNÉ KOLO V CEZPOĽNOM BEHU

Stredná priemyselná škola sa pravidelne zúčastňuje súťaží organizovaných Slovenskou asociáciou športu na školách. Jednou z nich je aj okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl, kde naši chlapci v súťaži družstiev v zložení Partik Pavel, Dominik Jurčišin a Šimon Niščák pod vedením PaedDr. Moniky Kunstovej sa umiestnili na poprednej priečke, a to na 2. mieste za družstvom zo Súkromného gymnázia v Bardejove. Čitať ďalej

Víťazom prestížnej súťaže IPM STUDENT AWARD 2010 – študent SPŠ Bardejov

SPŠ opäť úspešná

    Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je azda najznámejšia pre stredoškolákov. Do súťaže SOČ sa každoročne zapájajú a treba zdôrazniť, že veľmi úspešne aj študenti Strednej priemyselnej školy v Bardejove.

     Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a IPM SOLUTIONS sú vyhlasovateľmi súťaže IPM STUDENT AWARD pre užívateľov systému Pro/ENGINEER a WINCHIL. Študenti odboru technika a prevádzka dopravy pod odborným vedením Ing. Petra Simka dosahujú v tejto súťaži výborné výsledky až na celoslovenskej úrovni. Možno spomenúť študentov Mariána Liptáka a Jozefa Maňka, ktorí v spomínanej súťaži s prácou Spaľovací motor s prevodovkou a Milana Guľu s prácou Jednostupňová čelná prevodovka v rokoch 2006 a 2008 získali 1. miesto. V roku 2009 Lukáš Šimco s témou Navijak SILSTAR sa umiestnil na 3. mieste.

     V dňoch 19. – 20. Októbra 2010 vo Vyhniach sa uskutočnilo XII. Stretnutie užívateľov systému Pro/ENGINEER a WINCHIL, v rámci ktorého prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže IPM STUDENT AWARD 2010. Študent Martin Doliňák s prácou Benzínový spaľovací motor získal vynikajúce 1. miesto.

     Takéto významné úspechy študentov SPŠ v celoslovenských súťažiach sú dôkazom toho, že záujem o priestorové 3D modelovanie v odbore technika a prevádzka dopravy neustále rastie a odborná pripravenosť našich študentov aj v tejto oblasti je na veľmi vysokej úrovni.

                                                                                                           ps

SPŠ opäť na stupni víťazov

Študenti Strednej priemyselnej školy v Bardejove už tradične dosahujú výborné výsledky v odborne zameraných súťažiach, ako je i stredoškolská odborná činnosť.

Po výrazných úspechoch študentov Mariána Liptáka a Jozefa Maňka, ktorí v celoslovenskej prehliadke SOČ v Modre s prácou Využitie 3D modelovania v strojárstve získali 3. miesto a v súťaži Pro/DESKTOP AWARDS s prácou  Spaľovací motor s prevodovkou 1. miesto a študenta Milana Guľu, ktorý v súťaži IPM STUDENT AWARD 2008 s prácou Jednostupňová čelná prevodovka získal 1. miesto, pod odborným vedením Ing. Petra Simka prichádza ďalšie pekné umiestnenie.    

     Študenti stredných škôl aj v roku 2009 si preverili svoje schopnosti  v prestížnej súťaži IPM STUDENT AWARD (do roku 2007 súťaž bola pod názvom Pro/DESKTOP AWARDS) o najlepšiu konštrukčnú prácu vymodelovanú v priestore – 3D pomocou výpočtovej techniky. Na Slovensku je 80 škôl disponujúcich softwerom  Pro/DESKTOP a 20 škôl pracuje v Pro/ENGINEER.

     Do finále celoslovenského kola IPM STUDENT AWARD 2009 postúpilo 11 prác, z ktorých päť boli zo SPŠ Bardejov, a to na tému: Navijak SILSTAR, ktorú vypracoval Lukáš Šimco, študent 3. ročníka odboru technika a prevádzka dopravy,  pod odborným vedením Ing. Petra Simka.

     Minulý týždeň 5. – 6. novembra 2009 v Starej Lesnej  sa uskutočnilo XI. stretnutie užívateľov systému Pro/ENGINEER A WINCHIL, v rámci ktorého prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže

IPM STUDENT AWARD 2009. Jej vyhlasovateľom je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a IPM SOLUTIONS, spoločnosť dodávajúca spomínaný softwer. Jednotlivé práce posúdila a hodnotila komisia zložená z odborníkov zo spoločnosti IPM SOLOTIONS a zástupcov ŠIOV.

     Práca  Navijak SILSTAR, ktorej autorom je Lukáš Šimco, sa umiestnila na výbornom 3. mieste. Obsahom práce je kompletne vymodelovaný navijak s detailne vypracovanými komponentmi.

     I tieto skutočnosti dokazujú, že záujem mladých ľudí o priestorové 3D modelovanie v odbore technika a prevádzka dopravy z roka na rok rastie, čo potvrdzuje i stále vyššia kvalitatívna úroveň študentských prác.

Úspechy našich študentov v prestížnych súťažiach v rámci celého Slovenska iba potvrdzujú, že príprava budúcich odborníkov na našej škole je na vysokej úrovni a že naši absolventi dokážu       suverénne prezentovať získané odborné vedomosti a schopnosti.

                                                                                                           nd  

SPŠ opäť víťazne

Študenti Strednej priemyselnej školy v Bardejove už tradične dosahujú výborné výsledky v odborne zameraných súťažiach, ako je i stredoškolská odborná činnosť.

Po výrazných úspechoch študentov Mariána Liptáka a Jozefa Maňka, ktorí v celoslovenskej prehliadke v Modre s prácou Využitie 3D modelovania v strojárstve získali 3. miesto a v súťaži Pro/DESKTOP AWARDS s prácou  Spaľovací motor s prevodovkou 1. miesto, pod odborným vedením Ing. Petra Simka prichádza ďalšie prvenstvo.    

     Študenti stredných škôl aj v roku 2008 si preverili svoje schopnosti  v prestížnej súťaži IPM STUDENT AWARD (do roku 2007 súťaž bola pod názvom Pro/DESKTOP AWARDS) o najlepšiu konštrukčnú prácu vymodelovanú v priestore – 3D pomocou výpočtovej techniky. Na Slovensku je 80 škôl disponujúcich softwerom  Pro/DESKTOP a 20 škôl pracuje v Pro/ENGINEER.

     Do finále celoslovenského kola IPM STUDENT AWARD 2008 postúpilo 6 prác, z ktorých jedna bola zo SPŠ Bardejov, a to na tému: Jednostupňová čelná prevodovka, ktorú vypracoval Milan Guľa, študent 4. ročníka odboru technické a informatické služby so zameraním na strojárstvo,  pod odborným vedením Ing. Petra Simka.

     Minulý týždeň 6. – 7. novembra 2008 v Starej Lesnej  sa uskutočnilo X. stretnutie užívateľov systému Pro/ENGINEER A WINCHIL, v rámci ktorého prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže

IPM STUDENT AWARD 2008. Jej vyhlasovateľom je Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a IPM SOLUTIONS, spoločnosť dodávajúca spomínaný softwer. Jednotlivé práce posúdila a hodnotila komisia zložená z odborníkov zo spoločnosti IPM SOLOTIONS a zástupcov ŠIOV.

     Práca  Jednostupňová čelná prevodovka, ktorej autorom je Milan Guľa, sa umiestnila na výbornom 1. mieste. Obsahom práce je kompletne vymodelovaná jednostupňová čelná prevodovka s detailne vypracovanými komponentmi.

     I tieto skutočnosti dokazujú, že záujem mladých ľudí o strojársky odbor z roka na rok rastie, čo potvrdzuje i stále vyššia kvalitatívna úroveň študentských prác.

Úspechy našich študentov v prestížnych súťažiach v rámci celého Slovenska iba potvrdzujú, že príprava budúcich odborníkov na našej škole je na vysokej úrovni a že naši absolventi dokážu       suverénne prezentovať získané odborné vedomosti a schopnosti.                                                                                                            nd

SPŠ potvrdila prvenstvo

Na stránkach Bardejovských novostí ste sa už mohli dočítať o vynikajúcom úspechu študentov Strednej priemyselnej školy v Bardejove v študentskej súťaži Stredoškolská odborná činnosť. Študenti Marián Lipták a Jozef Maňko so svojou prácou Využitie 3D modelovania v strojárstve postúpili do celoslovenskej prehliadky v Modre, kde v náročnej konkurencii si vybojovali cenné 3. miesto.
Študenti stredných škôl si môžu preveriť svoje schopnosti aj v prestížnej súťaži Pro/DESKTOP AWARDS o najlepšiu konštrukčnú prácu vymodelovanú v priestore – 3D pomocou výpočtovej techniky. Na Slovensku je 80 škôl disponujúcich softwerom Pro/DESKTOP a 6 škôl pracuje v Pro/ENGINEER.
Do celoslovenského kola postúpilo 15 prác, z ktorých päť bolo zo SPŠ Bardejov, a to na témy: Skrutkový zdvihák, Hydraulický upínač rúrok, Vŕtací prípravok, Trecia spojka a Spaľovací motor s prevodovkou pod odborným vedením Ing. Petra Simka.
Minulý týždeň 8. – 9. novembra 2006 v Starej Lesnej sa uskutočnilo VIII. stretnutie užívateľov systému Pro/ENGINEER A WINCHIL, v rámci ktorého prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže Pro/DESKTOP AWARDS 2006. Jej vyhlasovateľom je Štátny inštitút odborného vzdelávania ŠIOV a IPM SOLUTIONS, spoločnosť dodávajúca spomínaný softwer jednotlivé práce posúdila a hodnotila.
Posledne uvedená práca Spaľovací motor s prevodovkou, ktorej autorom je Marián Lipták, sa umiestnila na výbornom 1. mieste. Obsahom práce je kompletne vymodelovaný štvordobý spaľovací motor, ktorý je čiastočne vytuningovaný s kompletnou animáciou činnosti všetkých pohyblivých častí ako kľukový hriadeľ, vačkový hriadeľ, ojnice, piesty, ventilový rozvod a to aj v čiastočnom reze.
I tieto skutočnosti dokazujú, že v súčasnej dobe prebieha renesancia strojárskeho odboru, ktorý sa stále viac stáva atraktívnejším pre mladých ľudí.
Vo svojich záverečných slovách to potvrdil aj generálny manažér IPM SOLUTIONS Peter Šoltés. Veľmi pochvalne sa vyjadril o úrovní prác, ktorá z roka na rok kvalitatívne narastá, a skonštatoval, že je to veľká pomoc pre zamestnávateľov, ktorí potrebujú kvalitných stredoškolsky vzdelaných konštruktérov.
Uvedené výsledky iba potvrdzujú, že SPŠ si zvolila správnu cestu prípravy stredoškolsky vzdelaných odborníkov, ktorí dokážu i v silnej celoštátnej konkurencii suverénne prezentovať svoju nápaditosť a pohotovo realizovať získane odborné vedomosti.

Mgr. Nataša Dzubáková